Behandling av inre hemorrojder

1

Placera Hemor*Rite® Kryoterapienheten i behållaren och placera den i frysen i minst två (2) timmar.

2

Tag ut Hemor*Rite® Kryoterapienheten ur frysen efter minst två (2) timmar, tag ut enheten ur behållaren, klä av dig på underkroppen och ligg ned på sidan.

3

Håll Hemor*Rite® Kryoterapi enheten i basen, applicera 2-3 droppar glidmedel på toppen och låt dropparna glida ned på enhetens nacke.

Applicera HemorRite

Ligg på ena sidan med ena benet utsträckt och det andra benet uppdraget mot magen. Hemor*Rite® Kryoterapienheten har en smal ände som skall peka bakåt och en bred ände som skall peka framåt (se bild).

För sakta och försiktigt in nacken på enheten med glidmedel på i ändtarmen tills den är helt inne.

4

Använd Hemor*Rite® Kryoterapienheten i 8 minuter, eller tills den når kroppstemperatur i maximalt 10 minuter.

5

Tag ut Hemor*Rite® Kryoterapienheten sakta och försiktigt. Tvätta den med tvål och varmvatten. Avlägsna överbliven fukt med toalettpapper och placera den torra enheten i sin behållare. Tvätta händerna efter användning.

6

Placera tillbaka Hemor*Rite® Kryoterapienheten i frysen och följ ovanstående förfarande vid varje behandling.

Behandling av yttre hemorrojder

1

Placera Hemor*Rite® Kryoterapi enheten i behållaren och placera i frysen i minst två (2) timmar.

2

Tag ut Hemor*Rite® Kryoterapi enheten ur frysen efter minst två (2) timmar, tag ut enheten ur behållaren, klä av dig på underkroppen och ligg ned.

3

Ligg på ena sidan med ena benet utsträckt och det andra benet uppdraget mot magen (se bild).

Behandling av yttre hemorrojder
Håll Hemor*Rite® Kryoterapi enheten i nacken med den bredare änden pekande framåt (mot könsdelarna) och den smalare änden bakåt. Placera och håll enheten i denna position över anus.

4

Använd Hemor*Rite® Kryoterapienheten i 8 minuter, eller tills den når kroppstemperatur i maximalt 10 minuter.

5

Tag ut Hemor*Rite® Kryoterapienheten sakta och försiktigt. Tvätta den med tvål och varmvatten. Avlägsna överbliven fukt med toalettpapper och placera den torra enheten i sin behållare. Tvätta händerna efter användning.

6

Placera tillbaka Hemor*Rite® Kryoterapienheten i frysen och följ ovanstående förfarande vid varje behandling.